Termeni si conditii

Stim ca regulile nu sunt pe placul nimanui,dar pentru confortul si siguranta dumneavoastra si a noastra, compania Cardigi se vede nevoita sa impuna urmatoarele conditii pentru inchiriere:

 1. Conducatorii desemnati sau clientul trebuie sa aibe minim 21ani si permis de conducere valid cu o vechime mai mare de 1 an . Cardigi va face copii dupa permisul de conducere si actul de identitate al fiecarui sofer mentionat in contract.
 2. Autoturismul este livrat cu  PLINUL de combustibil in rezervor si  este spalat  exterior si interior ,iar acesta trebuie returnat in aceleasi coditii.In cazul in care aceste conditii nu sunt indeplinite, la returnare ,se va incasa contravaloarea combustibilului lipsa calculat dupa estimarea companiei Cardigi si contravaloarea operatiunii de spalare .
 3. Inchirierea este permisa numai pe teritoriul Romaniei si alimentarea cu combustibil se face numai de la unitatile mentionate: ROMPETROL, PETROM, MOL, AGIP, SOCAR si OMV.
 4. Autovehicolul inchiriat poate fi condus numai de catre client ,persoanele mentionate in contract ca soferi aditionali si de catre locatori respectivi cu permis de conducere de peste 1 an.
 5. Autovehicolul inchiriat trebuie utilizat in conformitate cu instructiunile de folosire a acestuia si in conformitate cu indicatiile Cardigi.Orice avarie trebuie anuntata locatorului(Cardigi),in momentul in care a fost constatata si trebuie luate toate masurile de limitare a acesteia .In caz de dauna, clientul se obliga sa indeplineasca formalitatile de declarare a daunei prevazute de lege.
 1. Nu este permisa aducerea de modificari si adaugiri de orice natura atat partii mecanice, cit si celei estetice a autoturismului inchiriat.
 2. Nu este permisa conducerea autovehiculului in cazul in care s-au consumat bauturi alcoolice, droguri sau medicamente (substante) interzise.
 3. Nu este permisa conducerea autovehiculul daca permisul de conducere a fost suspendat, anulat sau retinut in vederea anularii sau suspendarii.
 4. Este strict interzisa intrarea cu autovehiculul in locuri inundate.
 5. Nu este permisa circularea in afara drumurilor deschise circulatiei publice.
 6. Nu este permisa abandonarea autovehiculul in zone nepopulate sau in caz de blocaj al circulatiei, cu exceptia situatiilor in care acest lucru a fost cerut in mod expres de organele de drept, atunci cind este pusa in pericol viata sau integritatea persoanelor.
 7. Urmatoarele situatii sunt asimilate furtului autoturismului, savarsit de catre client sau cu complicitatea clientului: depasirea termenului de restituire a autoturismului cu peste 3 ore ,in lipsa unei intelegeri intre parti ,privind prelungirea perioadei de inchiriere si plata contravalorii acestei prelungiri;

Locatorul (Cardigi) are urmatoarele obligatii:

 1. Transmite  Clientului (ei ) dreptul de folosinta asupra autovehicolului ce constituie obiectul contractului prin predarea autovehicolului;contractului de inchiriere ,cheile autoturismului,si actele de inmatriculare ale autoturismului.
 2. Sa predea clientului autoturismul avand rezervorul PLIN cu carburant
 3. Sa asigure FULL CASCO autoturismului pe toata durata contractului.
 4. Sa inlocuiasca in cel mai scurt timp posibil ,autoturismul avariat grav din vina companiei de inchiriere ,daca acesta se afla pe o raza de cel mult 100km de locatia de inchiriere si numai in conditiile in care dispune de autoturism disponibil ,cu urmatoarele precizari : daca autoturismul avariat este din clasa superioara celui oferit la schimb cuantumul pretului nu se modifica ; daca autoturismul avariat este din clasa inferioara celui oferit la schimb ,locatorul este obligat la plata  diferentei de clasa .

Clientul are urmatoarele obligatii:

 1. Sa achite contravaloarea inchirierii autoturismului si sa- l restituie in aceleasi conditiile oferite.
 2. Sa returneze setul de chei primit in buna stare impreuna cu autoturismului.
 3. Sa nu folosesca autoturismul in scopul taximetriei ,scoala de soferi ,sporturi auto ,actvitati de paza si protectie ,transport al substantelor periculoase sau inflamabile ,activitati de impingere sau tractare.
 4. Sa nu permita conducerea autoturismului de catre alte persoane ,in afara celor mentionate in contract .In caz contrar in cazul unei daune ,va suporta costul acesteia in totalitate .
 5. In cazul producerii unei daune totale din vina clientului ,acesta se obliga la plata diferentei de pret dintre valoarea evaluata a autoturismului si suma platita de societatea de asigurari.
 6. Sa nu vanda ,gajeze sau  sa dispuna de autoturism in orice alt mod ,decat cel agreat prin contractul cu compania Cardigi
 7. Sa suporte contravaloarea tuturor daunelor ,autoturismului si ,sau tertelor produse din culpa sa in timpul savarsirii oricaror infractiuni incriminate de legislatia in vigoare,inclusiv conducerea autoturismului sub influenta bauturilor alcoolice produselor ori substantelor stupefiante  ,psihotrope sau a medicamentelor cu efecte similare acestora .
 8. Sa achite integral amenzile primite privind incalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice ,amenzilor rezultate in urma parcarilor neregulamentare si toate costurile rezultate in urma actiunilor autoritatilor locale ,vis a vis de autoturismul care face obiectul contractului de inchiriere cu compania Cardigi.
 9. Sa instiinteze locatorul(Cardigi) la cererea acestuia cu privire la locul unde se afla autoturismul .
 10. Sa informeze imediat, in termen de maxim 12 ore, in scris si verbal, in cazul pierderii sau furtului certificatului de inmatriculare/autorizatiei de circulatie provizorie, a cheilor si/sau telecomenzilor autovehiculului.
 11. Sa ia masurile de siguranta (scoatere cheii din contact, inchiderea geamurilor, portierelor, portbagajului, activarea sistemului de alarma, etc.) atunci cand autovehiculul este stationat sau garat.
 12. Sa aiba diligenta unui bun proprietar in legatura cu exploatarea autoturismului incredintat, sa respecte intocmai prevederile manualului de utilizare si legislatia in domeniu in vigoare.
 13. Sa permita examinarea autoturismului de catre locator (Cardigi) in maxim 24 ore de la cererea acestuia .
 14. Sa restituie locatorului autoturismul imprumutat la termenul si in conditiile contractului si  sa suporte toate cheltuielile de aducere a autoturismului in cazul in care nu respecta locul returnarii. In cazul in care clientul nu respecta oricare din obligatiile contractuale, contractul se reziliaza de plin drept, fara punere in intarziere si fara alte formalitati. De asemenea, in acest caz locatorul (Cardigi) are dreptul de a intra in posesia automobilului prin mijloace proprii, clientul recunoscand, in acest sens, dreptul Cardigi de a intra in incinta, garajul, alt spatiu in care se gaseste autoturismul in vederea ridicarii acestuia.
 15. In cazul furtului autoturismului ,clientul se obliga sa instiinteze imediat locatorul (Cardigi) si sa declare in momentul constatarii ,evenimentul infractional ,organelor de politie